kalliopysäkointi / parkeringsgrotta
Välimerenkatu 12
reittiopas / Google maps
Suunnitteilla pysäköintihalli
Länsisatamankatu 35
Suunnitteilla pysäköintihalli
Saukonlaiturille
asiakaspalvelu
kundservice

puhelin / telefon 24h 0291231771
rokkiparkki@jatkasaarenpysakointi.fi
tiedotteita
informationsbrev

8.3.2018
Jätkäsaarenkujan F hissin korjaus etenee.
Arvioitu valmistuminen maaliskuussa.

2.3.2018
Rokkiparkin D hissi remonttiin kevään aikana.

26.1.2018
Jätkäsaarenkuja F hissi ei ole käytössä.

1.3.2017
Rokkiparkista vuokrataan nyt myös
yksittäisiä autopaikkoja


tiedotearkisto
26.9.2017 F kuilun hissien korjaus venyy
6.9.2017 F kuilun pois käytöstä
5.5.2017 Aiakaspalvelu muuttaa
9.3.2017 Ajotunnelin korjaustöitä
15.4.2017 Ajoyhteys Rokkiparkkiin poikki
18.1.2017 Uusi asiakaspalvelunumero
14.2.2017 Täsmennetty asukasohjetta
12.1.2017 Rokkiparkki otetaan käyttöön

lue Rokkiparkin asukasohje
läs Rokkiparkkis användarinstruktion
read resident guidance

katso Rokkiparkin sisäkartta
se Rokkiparkkis layout

ajoneuvon suurin sallittu korkeus 2,4m
fordons högsta tillåtna höjd 2,4m

kiinteistöhuolto
fastighetsskötsel

24h 0207498060
Talosyke Oy
avoinna/öppen 8-16
ke/ons 10-18 pe/fre 8-15
Linnavuorentie 28 reittiopas
00950 Helsinki
isännöinti
fastighetsförvaltning

Kantakaupungin Isännöinti Oy
Vuorikatu 5 A reittiopas
00100 Helsinki
vaihde/växel 09 6689340
isännöitsijä/disponent
Antti Koljonen
yhtiö / bolag
Jätkäsaaren Pysäköinti Oy
Busholmens Parkering Ab
Y-tunnus: 2509726-7
postiosoite / adress
c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy
Vuorikatu 5 A, 00100 Helsinki
laskutusohje / faktureringsinstruktion
kadonneen kortin maksuohje
uutta Helsinkiä
det nya Helsingfors

lue miten uutta Helsinkiä
rakennetaan Jätkäsaaressa